Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Persbericht: Nederland weer een nieuwe Magister Vini rijker

Leidschendam, 22 april 2016. Gisteren ontving Dirk Vanhorenbeeck het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Het is de vijfde keer dat er diploma’s zijn uitgereikt. Totaal telt Nederland nu tien Magistri Vini.

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de Stichting Magister Vini, de heer Bram Moerman, en vond plaats bij DeliXL te Ede.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Dirk Vanhorenbeeck zijn scriptie ten overstaan van de Examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Zijn scriptie “Wat is de potentie voor Chinese wijnen in de Nederlandse horeca?” was volgens de examencommissie van een goed niveau. Ook prees de examencommissie Dirk voor zijn hoge studietempo. Dirk Vanhorenbeeck is voor alle module-examens in één keer geslaagd. Een uitzonderlijke prestatie. De scriptie van Dirk Vanhorenbeeck is na te lezen op www.magistervini.nl.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele onderwerpen. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden beoordeeld op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, potentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte.

Ter voorbereiding op de module-examens wordt een begeleidingstraject georganiseerd bij de Wijnacademie in Maarn.

Met het instellen van het Examen Magister Vini wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Voor de toelatingseisen en het aanmeldingsformulier voor het Examen Magister Vini kijk op www.magistervini.nl.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie: Stichting Magister Vini, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

PERSBERICHT: 3e druk “Ik weet wat van wijn” van de pers!

Op 11 december jl. is er weer een nieuwe druk ( 7.500 stuks) van het cursusboekje “Ik weet wat van wijn” op opleidingsniveau 1 verschenen.

Het totaal aantal exemplaren is hiermee na slechts 3 jaar op bijna 30.000 stuks gekomen. De ontwikkeling van deze cursus, als eerste stap over de drempel van moderne wijnkennis, mag voor ons land als een succes worden gezien.

De inhoud van de cursus is met de 3e druk aangepast aan de examennormen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN ) die per 1 januari 2016 van kracht zijn met het uitgangspunt dat opleiden en het afnemen van examens onafhankelijk en duidelijk gescheiden is.

De inhoud van de cursus kent naast wijnkennis ook aanbevelingen voor het verantwoord omgaan met het drinken van alcohol, de alcoholroute in het lichaam, de relatie tussen alcohol en gezondheid en alcohol in het verkeer. Ook deze informatie valt binnen de examenvragen.

De gezamenlijke wijnsector, werkgevers en werknemers, heeft voor een eenvoudige cursusvorm gekozen om beginnende wijnliefhebbers en startende medewerkers in de slijterij en supermarkt via een vlotte en moderne leer- en examenmethode wegwijs te maken. Ook voor de parttime of startende horecamedewerkers is “Ik weet wat van wijn” een must! De cursus kan ook digitaal, bijvoorbeeld op de IPad, worden gevolgd met aansluitend een individueel examen en bij succes het diploma SDEN niveau 1. Een goede prikkel om met een vervolgcursus verder te gaan.
“Ik weet wat van wijn” is een cursusboekje voor hobby en/of werk!

Uiteraard blijft het aan te bevelen om een praktijkcursus te volgen, mede omdat hierbij het daadwerkelijk ruiken, proeven en keuren aan de orde komt. Voor de opvolgende niveaus zijn praktijkbijeenkomsten verplicht.

Het cursusboekje is eenvoudig te bestellen via: www.ikweetwatvanwijn.nl. Hier kan men ook terecht voor de online versie en het afleggen van het examen.

Opmerkelijk is dat ook bijna 1.000 personen in het buitenland van de E-Learning gebruik maken en het examen online uitproberen.

Voor de wijnsector is het van belang dat de consument via goede informatie of opleiding een goed glas wijn weet te ervaren en te waarderen.

EINDE PERSBERICHT
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Fleur Wallace, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., I www.ikweetwatvanwijn.nl

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl