Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Bezwaarregeling

Bezwaar met betrekking tot het examen en al hetgeen daarmee in verband staat, dient uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de uitslagbrief in het bezit te zijn van het secretariaat van de Stichting Dranken Examens en Normering. Dit bezwaar dient voorzien te zijn van een degelijke motivatie.

Een kandidaat kan bezwaar maken tegen:

  • de beoordeling van een examen;
  • een beslissing omtrent de toelating tot een examen;
  • een beslissing omtrent de geldigheid van een examen;
  • een beslissing ter zake van uitsluiting van het examen.

De Regeling bezwaarschriften en inzage SDEN is van toepassing.

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl