Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Eindtermen bierexamens

De eindtermen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) beschrijven welke kennis vereist is voor de verschillende SDEN examens. Op basis van de onderstaande toetswijzers worden de bierexamens samengesteld en afgenomen.

Naast de vereiste kennis is ook de procedure rondom de afname van het examen opgenomen in de toetswijzer.

SDEN bier

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Den Haag
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl