Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Gedistilleerdexamens

Van gin tot whiskey, van cocktails tot sterke drank: de wereld van gedistilleerde dranken is volop in beweging en het aanbod is gevarieerder dan ooit. Om goed op de hoogte te blijven van de trends op het gebied van de diversiteit aan gedistilleerde dranken is de juiste cursus of opleiding essentieel, ook al is men bekend met sterke drank. SDEN ontwikkelt en neemt gedistilleerde examens af die de opleider voor de cursist kan aanvragen. SDEN-examens leiden tot landelijk erkende diploma’s. De verschillende niveaus staan hieronder kort beschreven. Eveneens komen de examenprocedures per niveau aan bod.

SDEN-niveau 1 Gedistilleerdvignet

Het SDEN-niveau 1 gedistilleerdvignet is bedoeld voor mensen die al dan niet met gedistilleerd te maken hebben en de liefhebber van gedistilleerde dranken.

Download hier de examenprocedures voor gedistilleerdexamen SDEN-niveau 1.

SDEN-niveau 3 Gedistilleerdbrevet

Het SDEN-niveau 3 gedistilleerdbrevet is bedoeld voor medewerkers in de detail- of groothandel en horeca, waarvoor uitgebreide kennis van gedistilleerd voor hun werkzaamheden noodzakelijk is. Het examen kan ook aangevraagd worden door de gevorderde liefhebber van gedistilleerde dranken.

Download hier de examenprocedures voor gedistilleerdexamen SDEN-niveau 3.

 Button aanvraag examen2    Button aanmelden kandidaten

SDEN gedistilleerd

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Den Haag
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl