Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Over de SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) is hét instituut in Nederland voor landelijk erkende drankexamens. SDEN ontwikkelt en organiseert door de branche erkende drankexamens in wijn, bier en gedistilleerd. Opleiden en examineren vindt bij SDEN gescheiden plaats. Opleiders vragen bij SDEN de examens aan. Hierdoor blijft SDEN een onafhankelijke organisatie en waarborgt hiermee de kwaliteit van de examens. De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waardoor examinering gescheiden wordt van het opleiden. 

Bestuur Stichting Dranken Examens en Normering

Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) benoemt het bestuur van de SDEN.
SWON houdt zich onder andere bezig met opleidingsactiviteiten zoals de Nationale Wijndocentendag, e-learning, Magister Vini en de ScriptiePrijs Wijn.

Dit om professioneel wijnonderwijs in Nederland en de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven te stimuleren.

Het bestuur van de SDEN bestaat uit:

Mevrouw M. van der Rijst, voorzitter

De heer mr. Th. Roos, bestuurslid

De heer J. Veenstra, bestuurslid

Examencommissie

Het bestuur van de SDEN benoemt de examencommissies voor de verschillende examens. De examencommissies hebben tot taak:

  • het vaststellen van examenexemplaren en bijbehorende beoordelingscriteria;
  • verantwoordelijk voor het afnemen van examens;
  • het vaststellen van de resultaten;
  • het vaststellen van wijzigingen in examenopgaven aan de hand van de toets- en itemanalyse;
  • het afhandelen van bezwaarschriften.

Download hier het overzicht van de examencommissies voor wijn, bier en gedistilleerd.

Structuur wijnonderwijs

Het bestuur van de Stichting Wijnonderwijs Nederland stelt het bestuur van de SDEN aan. Vervolgens benoemt het bestuur van de SDEN de examencommissie(s). De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de examens. Daarnaast houdt een toezichthouder toezicht op de juiste uitvoering van de examens.

Voor het opstellen en afnemen van de examens is een uitgebreid kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle processen zijn vastgelegd. Uitgangspunt van de SDEN is een onafhankelijk en transparant examenbureau te zijn.

Hieronder is de organisatie schematisch weergegeven.

Organisatieschema2

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl