Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Over de SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) is hét instituut in Nederland voor landelijk erkende drankexamens. SDEN ontwikkelt en organiseert door de branche erkende drankexamens in wijn, bier en gedistilleerd. Opleiden en examineren vindt bij SDEN gescheiden plaats. Opleiders vragen bij SDEN de examens aan. Hierdoor blijft SDEN een onafhankelijke organisatie en waarborgt hiermee de kwaliteit van de examens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waardoor examinering gescheiden wordt van het opleiden. 

Bestuur Stichting Dranken Examens en Normering

De stichting Drankenonderwijs benoemt het bestuur van de SDEN.
De Stichting Drankenonderwijs houdt zich onder andere bezig met opleidingsactiviteiten zoals uitgeven van studieboeken, de Nationale Wijndocentendag, e-learning en Magister Vini.

Dit om professioneel wijnonderwijs in Nederland en de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven te stimuleren.

Het bestuur van de SDEN bestaat uit:

Mevrouw M. van der Rijst, voorzitter

Mevrouw E. Woltering, bestuurslid

De heer J. Veenstra, bestuurslid

Examencommissie

Het bestuur van de SDEN benoemt de examencommissies voor de verschillende examens. De examencommissies hebben tot taak:

  • het vaststellen van examenexemplaren en bijbehorende beoordelingscriteria;
  • verantwoordelijk voor het afnemen van examens;
  • het vaststellen van de resultaten;
  • het vaststellen van wijzigingen in examenopgaven aan de hand van de toets- en itemanalyse;
  • het afhandelen van bezwaarschriften.

Structuur wijnonderwijs

Het bestuur van de Stichting Drankenonderwijs stelt het bestuur van de SDEN aan. Vervolgens benoemt het bestuur van de SDEN de examencommissie(s). De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de examens. Daarnaast houdt een toezichthouder toezicht op de juiste uitvoering van de examens.

Voor het opstellen en afnemen van de examens is een uitgebreid kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle processen zijn vastgelegd. Uitgangspunt van de SDEN is een onafhankelijk en transparant examenbureau te zijn.

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Den Haag
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl